<! –– stejne vysoke bloky ––>

Lenka Kuhar Daňhelová (narozená v r. 1973 v Krnově) je překladatelka, autorka, básnířka a výtvarnice, která mezinárodní festival Stranou – evropští básníci naživo, kterou se svým manželem Petrem Kuharem vedou už třináct let. Jsou zároveň jeho řediteli. Je autorkou pěti básnických sbírek a jednoho románu. Spolu s překlady dosud vydala více než 23 knih. V roce 2013 získala cenu Lirikonov Zlát za vynikající překlad ze slovinštiny. V roce 2018 pak spolu s manželem Petrem Kuharem získala Pretnarovu cenu za dlouholeté zprostředkovávání české a slovinské kultury v zahraničí.

Lenka Kuhar Daňhelová (born in 1973 in Krnov) is a translator, author, poet and artist, and a founder of the international poetry festival Aside/European Poets Live, which she has managed together with her husband Petr Kuhar for the past thirteen years. She has authored four poetry collections, one novel – her output, including translations, is more than 22 books to-date. In 2013, she was awarded Lirikonov Zlát for an outstanding translation from Slovenian. In 2018, she and her husband received International Pretnar Award for their long-standing work of raising awareness of Slovenian (and Czech) culture on the world stage.

Lenka Kuhar Daňhelová (geboren 1973 in Krnov) ist eine Übersetzerin, Autorin, Dichterin und Künstlerin, die das internationale Festival Stranou – European Poets Live das sie und ihr Ehemann Petr seit 13 Jahren leiten. Sie ist die Autorin von fünf Gedichtsammlungen und einem Roman. Gemeinsam mit Übersetzungen hat sie bisher mehr als 23 Bücher veröffentlicht. 2013 erhielt sie den Lirikonov Zlát Award für hervorragende Übersetzungen aus dem Slowenischen. 2018 gewann sie zusammen mit ihrem Ehemann Petr Kuhar den Pretnar-Preis für die langfristige Vermittlung der tschechischen und slowenischen Kultur im Ausland.

K úkolu Hanse Günthera Adlera

Jsme pozůstalí,
po všech, kteří už nejsou.
Živí za mrtvé.
Jsme dějinami mrtvých.

Být dějinami stínů,
nikoli vzpomínkou,
být pamětí.
Jaký úkol!
Jak ještě dokázat
být sám sebou!

Ten propletenec
je mým vlastnictvím.
Nerozplétat ho
je nejjednodušší.

Přechody. Průchody.
Pouze když si to představím,
dokážu pochopit, že jsem přežil.
Sebe i svoje dějiny.

Kdo jednou, v téhle situaci…
Já nejsem!
Copak s tím zmohu?
Ach, jaký úkol,
má neviditelná stěno,
být!

On the Task of H.G. Adler

We are bereaved,
For all of those who are no longer.
The living for the dead.
We are the chronicles of the dead.

Being the history of shadows,
Not a recollection,
Being a memory.
What a task!
Moreover, to prove
How to be yourself!

This tangle, entwined,
Is my property.
It’s for the best to
Leave it alone.

Crossings. Passages.
Only when I picture them,
I am able to understand that I am a survivor.
Of myself and my history.

Who once, in this situation…
I am not!
What can I do about it?
Oh, what a task,
My invisible wall,
To be!

Zápas

V spletených větvích bezoví
nepoznáš, co je smrt,
a odkud přichází.

Děsivé chroptění,
vřískot strak, pískot poštolky,
ledově chladný pohled kočky.

Úzkost jak rudá kapka
po stéble uschlé trávy stéká.

Strne jako ta hodina.

The Fight

In the tangled branches of elderberry,
You cannot tell what the death is
and where it comes from.

A terrifying death rattle,
Screaming magpies, a squealing kestrel,
The ice cold stare of a cat.

Fear. like a crimson drop,
It runs down the shrivelled leaves of grass.

It freezes like the hour.

Nad pulci

Bahno se zavřelo
zlé ptačí stopy
zlověstné znamení,
že tu krátce byli.

Nemáme před sebou žádná tajemství,
můj milý.
A pořád jich ještě dost zbývá.

Above the tadpoles

The mud closed
the evil bird traces
the foreboding sign,
they were briefly here.

We have no secrets from each other,
my love.
Still, there are plenty of them left untold.

5/5 - (1 vote)
Tvorba webových stránek: Webklient