<! –– stejne vysoke bloky ––>

Ivo Harák (born 1964 in Brno). Occupation: University teacher. Started writing: 1989 first published texts, 1992 first published collection of poems (Lednový motýl); since 1992: Země Dým (1993), Nepopulární literatura (1999), Masna (2000), Měkké gumy (2006), Panel nebe (2008), Býýýt odněkud (2008), Meziřečí (2010), Básník a jeho čas (2012), Básník Josef Suchý (2014), Pedomancie (2017)

Ivo Harák vystudoval PdF MU v Brně (obor český jazyk, občanská nauka), absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (katedra české literatury), které v r. 2002 uzavřel úspěšnou obhajobou práce Básník a jeho doba (Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla). V současné době odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury PdF UJEP v Ústí nad Labem, kde učí úvod do studia literární historie, literární kritiku a tvůrčí psaní. V rámci Centra křesťanské kultury se v edici Elipsa podílí na vydávání knih začínajících autorů. Je členem redakční rady časopisu pro současnou poezii Psí víno a teologické revue Salve. Pravidelně spolupracuje s SVK v Ústí nad Labem na pořádání besed pro knihovnice Ústeckého kraje o místní kultuře a s oficiálním serverem Ministerstva kultury ČR www.czlit.cz. Je autorem básnických sbírek Lednový motýl (Sursum, Tišnov 1992), Země Dým (Sursum, Tišnov 1993, bibliofilie), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek (TVAR 15/2002) a Měkké gumy (PROTIS, Praha 2006). Kniha literárněvědných studií Nepopulární literatura vyšla v roce 1999 v CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem.

Kočkomár je soubor povídek a črt, v němž se autor usiluje postihnout proměnami stylu či modu vyprávění složitost lidského bytí, respektive hledání adekvátní výpovědi o bytí člověka vystaveného úzkosti z míjejícího času, proměny hodnot a nepřesných, nepřenosných slov. Navazuje tak na předchozích Pět povídek z nadskutečna; humornou nadsázku nicméně nyní střídá korektnější podání. V němž – snad – nechybí prostoru ani pro polylog pohledů (nabízející čtenáři možnost tvůrčí interpretace přečteného), intertextové vazby a postmoderní prolínání rozličných rovin podání.

SORBIA COMING
THROUGH THE AUTUMN

a friend with a pinnacle of quarterfoil
wind mills are harvesting
sheaves into the clouds
with their palms hacked covertly
with a zip of teeth, with a sieve
leaking only some
of the millet seeds?
how many times has this land gurgled
to the silence which is not a dumbness
but in the end it was a buckbean
of Mariental tracery windows
crumbling words into rub-bles
throwbacks much
slower:
is marble re-painted with lime
a rock or a wall?

DEAR JAROSLAV
again I curse
with long infinitives
the ends of things, edges, trails of shadows
dragging flags instead of wolves

the past similar to honey
pliant and glairy, im-
portune

con-templating, I do not evoke
even a negative
of the world: fur

AUTUMN JOURNEY
next time in paper
shoes, with unfamiliar verses across my
ponds: the curtain of leaves is wound down
yet – during repetitions of the rain –
(behind or above us?)

a breath of All Souls going into winter!

when nothing expects you
nor an own flat
in the fridge unfamiliar food door
every time a bit farther

in the dark somebody is snuggling
is the light going to frighten them?
in the dark somebody is snuggling
and they steal pillows

as weary palms tumble down
sunday of slightly too mature egg
and over the skyline there´s
nowhere nothing and no one

a stroll is curved
like a reverse woman, so
within you there´s power barely to salaam

while the sleeves are gently rubbing
feeling the emptiness soon bodyless

scents of carrying litter bins are blending

the Beatles fell apart too
you turn to me

in a half-sleep. and you want to hear
something pretty nice? at least a comfort

ashes to ashes, dust to dust
I´m giving you back a subtle irony

of the warm autumn wind
(you know: when sewers stink, it´s gonna rain)

do you still remember
the silence waking us up in the morning
just before a cockerow
of a little burned eggs

by what right
my coffee reminds me of them
bitter more than yesterday

in Holland they put salt in it. or in America?
do you still remember
the whistling water running somewhere

(Translation Hedvika Jelínková)

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient