<! –– stejne vysoke bloky ––>

Světlo světa jsem spatřil ve Výmaru před více než pěti desetiletími. První roky svého života jsem strávil
na evangelické faře v Umpferstedtu blízko od  Výmaru, než jsem se přestěhoval zpět do svého rodného města. Tam a
v Lipsku jsem studoval zpěv a kulturní management.

Po několika letech studia v Mnichově a Berlíně jsem zahájil v roce 2004 Weimar Spiegelzelt Festival. Jsem teď jeho umělecký vedoucí. Tuto funkci jsem měl také na Dnech židovské kultury
v Berlíně v letech 2004 až 2014. V roce 2015 jsem organizoval festival ACHAVA
v Durynsku, který se mezitím stal největší, židovským mezikulturním festivalem na východě Spolkové republiky. Společnost ACHAVA byla založena v Erfurtu a vedu ji jako ředitel a člen představenstva.

Kromě toho se od roku 2004 politicky angažuji jako zakladatel spolku občanského svazu „weimarwerk“ jako městský radní a několik let jsem stál v čele výmarského kulturního výboru. Teď zastupuji BÜNDNIS 90 – DIE GRÜNEN v radě města Výmar a jsem odpovědný za zelenou kulturní politiku v mém rodném městě.

Jsem šťastně ženatý a mám dvě dcery a psa.


MARTIN KRANZ | SCHWANSEESTR: 33 | 99423 WEIMAR | TEL: 03643.77 69 43 | E-MAIL: mk@martin-kranz.de

Vor über fünf Jahrzehnten habe ich im Weimarer Sophienhaus das Licht
der Welt erblickt. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich dann im
evangelischen Pfarrhaus in Umpferstedt bei Weimar verbracht, bevor ich
wieder in meine Geburtsstadt gezogen bin. Dort und in Leipzig habe ich
Gesang und Kulturmanagement studiert.
Nach etlichen Lehrjahren in München und Berlin, habe ich 2004 das
Weimarer Spiegelzelt Festival aus der Taufe gehoben. Mittlerweile bin ich
dessen Künstlerischer Leiter und Intendant. Diese Funktion habe ich auch
bei den Jüdischen Kulturtagen in Berlin von 2004 bis 2014 inne gehabt.
Im Jahr 2015 habe ich die ACHAVA Festspiele Thüringen, das mittlerweile
größte jüdisch-interkulturelle Festival im Osten der Bundesrepublik, in
Erfurt gegründet und leite dieses ebenfalls als Intendant und Vorstand.
Darüber hinaus engagiere ich mich politisch seit 2004 als Gründer des
Bürgerbündnisses „weimarwerk“ als Stadtrat und leitetet mehrere Jahre
den Weimarer Kulturausschuss. Mittlerweile sitze ich für BÜNDNIS 90 |
DIE GRÜNEN im Weimarer Stadtrat und verantworte grüne Kulturpolitik
in meiner Heimatstadt.
Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Töchter und eine Hündin.
MARTIN KRANZ | SCHWANSEESTR: 33 | 99423 WEIMAR | TEL: 03643.77 69 43 | E-MAIL: mk@martin-kranz.de

Když se    

jen dotknu

podkovy

mám v kosti

sedm hřebů

Noch

wenn ich

ein Hufeisen

         anfasse

mit sieben Nägeln

schlägt es zu

Co ty tu děláš? –

 zeptal jsem se luny,

 když jsem o ni klopýt

 na stezkách exilu.

Svítím, řekla mi.

Was machst du denn hier -?

    fragte ich den Mond,

den ich in den Straßen

    des Exils traf.

Ich leuchte, sagte er.

      (vide Napoli et morte)

Stromy a domy

v knihovně, na policích

terasy na svazích

z lesů stoupá snění

a vítr zebe

Ulice kamarádi

 Zpívali jsme a písně

 splývaly na svah

 a na chomáče vzduchu.

 Pili jsme u stolů

 a cvalem vyráželi

 na vlčím vytí, domy řítily se

 z regálů knihoven

 a naše písně tříštily se v pádu.

 Viděl jsem Neapol

 ale ještě žiju.

(vide Napoli et morte)

Hügel und Häuser

gestapelt im Bücherschrank.

Terrassen an Hängen

und Wälder, wo Träume aufstehen

und kalte Winde.

Straßen wie Freunde.

Wir sangen die Hänge hinauf

und Lieder fielen

zu Splittern der Luft.

Wir tranken an Tischen

und ritten den Wolfsschreien

ins Maul, Häuser stürzten

von Bücherschränken

und Lieder rissen im Tal.

Aber Napoli gesehen

und nicht gestorben.

Tahle země

Jak

přeoraná noži

krví rudá

po žních

šedá v říjnu

Potom

odvezli nás

šedé ticho nářek vran

Vzpomínka na mříže

Tvořily mi

sluneční hodiny, měřily roční doby

umím je nazpaměť

vtiskují se mi, ale

to chytré dítě, to je nechce znát

Jen

tuhle zemi

přeoranou noži

Zámek Schönfels   

v okně

tranzitního vlaku

Rytíř a

pěšáčkové

zrcadlí se ve skle

Za zrcadlem

jsme doma

tam, kde už nejsme

Diese Erde

wie

mit Messern

gepflügt

blutrot

nach der Ernte

grau im Oktober

zuletzt

brachten sie uns fort

graue Stille Krähenschrei

Erinnerung an Gitter

gelehnt

Sonnenuhr und Jahreszeiten

auswendig gelernt

neugeboren und zu klug

zu wissen

Nur:

diese Erde

mit Messern gepflügt

Burg Schönfels

im Fenster

des Transit-Zuges

Ritter und

blaue Soldaten

im Spiegel der Scheibe

hinter der

wir zu Hause sind

dort wo wir nicht mehr sind.

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient