<! –– stejne vysoke bloky ––>

(*1942, Drážďany/Dresden)

Německý básník, spisovatel, překladatel, vydavatel literárního časopisu Ostragehege. Vystudoval němčinu a etiku na Pedagogické škole v Lipsku a Technické univerzitě v Drážďanech. Byl učitelem na večerních školách a gymnáziích. V letech 1993 a 1996 byl iniciátorem německo-polských literárních dní v Draždanech. Společně s fotografem Christianem Borchertem vydali publikaci Dražďany. Let do minulosti (1993). V roce 1996 založil časopis pro literaturu a umění OSTRAGEHEGE a do roku 2006 byl jeho šéfredaktorem. Později vydal několik básnických sbírek, knihu krátkých próz, dva romány, obsáhlý soubor překladů polské poezie a samostatně překlady básní Cypriana Kamila Norwida. Jeho básně byly přeloženy do několika jazyků, knižní výbory byly vydány v maďarštině, polštině a češtině (Břemeno paměti, 2017).

Se svou polskou manželkou Stanisławou žije ve městě Lwówek Śląski, kde spolu organizují mezinárodní festival poezie. V roce 2008 mu bylo uděleno čestné občanství města Lwówek Śląski.

Deutscher Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber der Literaturzeitschrift Ostragehege. Er studierte Deutsch und Ethik an der Pädagogischen Hochschule Leipzig und an der Technischen Universität Dresden. Er war Lehrer an Abendschulen und Gymnasien. In den Jahren 1993 und 1996 war er der Initiator der Deutsch-Polnischen Literaturtage in Dresden. Zusammen mit dem Fotografen Christian Borchert veröffentlichten sie das Buch Dresden. Ein Flug in die Vergangenheit (1993). Im Jahr 1996 gründete er die Zeitschrift für Literatur und Kunst OSTRAGEHEGE, deren Chefredakteur er bis 2006 war. Später veröffentlichte er mehrere Gedichtbände, ein Buch mit Kurzprosa, zwei Romane, eine umfassende Sammlung von Übersetzungen polnischer Lyrik und separate Übersetzungen der Gedichte von Cyprian Kamil Norwid. Seine Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Seine Buchsammlungen sind auf Ungarisch, Polnisch und Tschechisch erschienen (Břemeno paměti, 2017).

Er lebt mit seiner polnischen Frau Stanisława in Lwówek Śląski, wo sie gemeinsam ein internationales Poesiefestival organisieren. Im Jahr 2008 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von Lwówek Śląski verliehen.

Kameny na hřbitově za kostelem
Zvětralé tabule smrti
Se opírají o zeď
Rozpadající se na písek

Vůz s koňským spřežením
Loď mrtvých
Bílá
Lhostejnost
Tvůj svět
Odplouvá

Maria s patou
U vody
Líbezná
Nad poklidným
Údolím Labe
Mraky rozprostírají
Svůj zvlněný modlitební plášť

Překlad z němčiny: Milan Hrabal a Ilona Martinovská

Steine im Kirchhof
Die Tafeln des Tods
Lehnen verwittert an bröckliger Mauer
Zerrieseln zu Sand

Ein Kremsergespann
Ein Totenschiff
Weiß
Einerlei
Deine Welt schwimmt
Vorbei

Maria den Fuß
Am Wasser
Lieblich
Über den Frieden
Des Elbtals
Breiten die Wolken
Ihr welliges Bet-Tuch

Pod kopulí kostí
Údery
Do dubových kmenů
Prolezlých
Červy

Malomocenství
Se zažírá
Do srdce

Bubny
Proti líhni
Strachu:
Můj slovem zraněný
Verš

Překlad z němčiny: Milan Hrabal a Ilona Martinovská

Unter der Knochen-Kuppel
Schläge
Gegens entgegengesetzte
Eich-
Stammumkrochne
Gewürm

Den Aus-Satz
Der sich in die Hirnrinde
Frißt

Trommel
Gegen den Schlupfort
Angst:
Mein wortwunder
Vers

V konspiraci
S bamberskými rytíři
Jsem překročil konečně hranici
Učebnice

Nová Evropa byla
Vyhlášena
Blahobyt
A cestování

Jdu podél aseptických cest
A narazím
Na zahradní trpaslíky z hlíny
Předvádějící Hitlerův pozdrav
Hleď: každý
Za plotem
Se vytahuje
Ve své monstrózní bezvýznamnosti

Rádoby básníci
Oslnění třpytem a zářivou reklamou
Prozkoumávají lexikon rýmů
Na běžnou řečnickou figuru
Jako důkaz své důležitosti

U slavnostního stanu čtu heslo
Pivní
Pěnou ozdobených barbarů:
Svoboda místo socialismu
Potácím se k vetché soše
E. T. A. Hoffmana s akty v podpaží
Na kterou plivají
Prostořecí špunti

Procházím novým portálem:
Zas
Jen škola

Překlad z němčiny: Milan Hrabal a Ilona Martinovská

In Konspiration mit dem
Bamberger Reiter
Passiere ich endlich die Grenze
Des Schulbuchs

Man hat ein neues Europa
Verkündigt
Wohlstand
Und Reisen

Ich ziehe aseptische Wege entlang
Und treffe
Gartenzwerge aus Ton
Die den Hitlergruß zeigen
Sehe: Der Einzelne
Hinter den Zäunen
Reckt sich
In seiner monströsen Geringfügigkeit

Möchtegern-Dichter
Geblendet von Glitzern und greller Reklame
Durchforschen das Reimlexikon
Nach einer gängigen Redefigur
Als Befähigungsausweis Bedeutung zu tragen

Am Festzelt les ich die Losung
Bier-
Schaumgezierter Barbaren:
Freiheit statt Sozialismus
Ich wanke gegen das
Hutzlige Bildwerk E. T. A. Hoffmanns
Der – Akten unter dem Arm –
Von vorlauten Knirpsen bespuckt wird

Und schreite durchs neue Portal
Wieder:
Nur Schule

Dorazili jsme do dusna
Ale ještě dýcháme
Zmrzačený
Čas

Otupělí duněním bomb
Postavili jsme
Na sebe bedýnky
Od zeleniny a piva
Abychom mohli vylézt
Na vrcholky našeho dětství

Ukřičení hrdinové
Na chůdách
Ze vzpěr na prádelní šňůry
Chodili jsme přes kopec listí
Bílých akátů

Dlouho jsme leželi bez světla
Naslouchali
Plivali na karbid v lahvích
Zavřeli je
A zacpávali si
Uši

Když ženy
Začaly ječet
Schovali jsme se
Za Mont Blanc
Nad jámou
Na popel

Překlad z němčiny: Milan Hrabal a Ilona Martinovská

Noch atmeten wir
– Angekommne im Mief –
Die verstümmelte
Zeit

Stellten
Benommen von Bombengedröhn
Gemüse- und Bier-
Behälter übereinander
Zu klimmen
Auf unseren Kindheits-Gipfel

Stelzten
Bellende Helden
Mit Wäschestützen
Über den Laubberg von falscher
Akazie

Lange lagen wir Lichtlosen
Auflauschend da
Spuckten in das Karbid
Verschlossen die Flaschen
Und hielten uns
Die Ohren zu

Wenn die Frauen
Plärrten
Verbargen wir uns
Hinterm Mont Blanc
Dem Aufberg über
Der Aschengrube

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient