<! –– stejne vysoke bloky ––>

Lidia Gălăbova – Лидия Гълъбова – je rodačkou z Plovdivu (*1954) a dětství a dospívání prožila v Rodopech, rozkládajících se v jižní části země na bulharsko-řeckém pomezí, v pohoří, kde se podle pověstí narodil bájný Orfeus. Poezii začala L. Gălăbova psát v období Gorbačovovy perestrojky a od sklonku totality publikuje pravidelně a kontinuálně v bulharských novinách a časopisech (Literaturen vestnik, Literaturen forum, Plamăk, Septemvri, Novo slovo, Vek 21, Standart aj.). Za bývalého režimu se však často potýkala s cenzurou a rukopisy jí byly i opakovaně vraceny kvůli „ideologicky závadným“ místům. Od roku 2000 žije Lidia Gălăbova v Praze jako nezávislá novinářka a aktivně se podílí na kulturním životě bulharské menšiny v České republice.

Lidia Gălăbova – Лидия Гълъбова – stammt aus Plovdiv (* 1954) und verbrachte ihre Kindheit und Jugend im Rhodopengebirge im südlichen Teil des Landes an der bulgarisch-griechischen Grenze in den Bergen, wo der legendäre Orpheus geboren wurde . L. Gălăbova begann während der Perestroika-Zeit Gorbatschows Gedichte zu schreiben und veröffentlicht seit dem Ende des Totalitarismus regelmäßig und kontinuierlich in bulgarischen Zeitungen und Zeitschriften (Literaturen vestnik, Literaturen-Forum, Plamăk, Septemvri, Novo slovo, Alter 21, Standart usw.).  Unter dem früheren Regime kämpfte sie jedoch häufig mit Zensur und ihre Manuskripte wurden ihr aufgrund “ideologisch schädlicher” Orte wiederholt zurückgegeben. Seit 2000 lebt Lidia Gălăbova als freie Journalistin in Prag und nimmt aktiv am kulturellen Leben der bulgarischen Minderheit in der Tschechischen Republik teil.

BUL
EN
Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient