<! –– stejne vysoke bloky ––>

Natálie Nera (1975), vlastním jménem Natálie Dunn. Natálie je autorkou dvou prozaických knih – satiry Úspěšná smrt Davida Dostála a detektivky Smrt s vyhlídkou (Petrklíč 2011 a 2013). České publikace doplňují Pohádky z Jihu (jedna pohádka) a básnická antologie Sedm věků ženy na pomoc obětem domácího násilí. V angličtině publikuje převážně časopisecky (Mslexia, Eunoia Review, The Selkie). Její próza a poezie se také objevily v několika antologiích. Mimo jiné vede i digitální online periodikum v angličtině Fragmented Voices. Natálie píše česky i anglicky, překladově její poezie a próza vyšly v ruštině, němčině, angličtině, bangladéštině, španělštině a rumunštině. V roce 2020 získala za svou anglicky psanou báseň čestné uznání na mezinárodní básnické soutěži v Honkongu „The International Proverse Poetry Prize.“  Po téměř dvaceti letech v zahraničí Natálie žije od loňského léta v Praze se svými dvěma syny a manželem Chrisem. Více na https://natalienera.com

Natalie Nera is a pen name of Natalie Dunn.  She is a Czech writer, an author of two published novels in her mother tongue, satire Úspěšná smrt Davida Dostála and detective story Smrt s vyhlídkou (2011, 2013: Petrklíč) as well as an editor of a poetry anthology in her mother tongue (2017: Petrklíč, Prague). She writes in Czech, English and occasionally translates. Her written work has appeared in Czech, Russian, German, English, Bengali, Spanish and Romanian. Her work was published for example in Mslexia, Eunoia Review, The Selkie, Litero Mania and Tvar. In 2020, she has been awarded Highly Commended at The International Proverse Poetry Prize in Hong Kong. Last year, she moved back to Prague after nearly twenty years of living abroad. She lives there with her two young sons and British husband Chris. More information may be found at https://natalienera.com

Natálie Nera (1975), richtiger Name Natálie Dunn. Autorin von zwei Prosa-Publikationen, der Satire Úspěšná smrt Davida Dostála (Der erfolgreiche Tod von David Dostál) und des Kriminalromans Smrt s vyhlídkou (Der Tod mit Aussicht), beide in Petrlíč Verlag, 2011 und 2013. Auf Tschechisch veröffentlichte sie außerdem ein Märchen in Pohádky z Jihu und die Lyrikanthologie Sedm věků ženy, zur Hilfe für die Opfer der häuslichen Gewalt. Ihre Texte in englischer Sprache erschienen in Zeitschriften (Mslexia, Eunoia Review, The Selkie) und Anthologien. Sie ist Chefredakteurin der englischsprachigen Online-Zeitschrift Fragmented Voices. Natálie schreibt auf Tschechisch und Englisch und ihre Gedichte und Prosa wurden ins Russische, Deutsche, Englische, Bengali, Spanische und Rumänische übersetzt. Im Jahr 2020 hat sie eine Ehrenauszeichnung im internationalen Lyrikwettbewerb in Honkong „The International Proverse Poetry Prize.“ erlangt. Nach fast zwanzig Jahren im Ausland lebt Natálie mit ihrem Ehemann Chris und ihren beiden Söhnen in Prag. Weitere Informationen unter: https://natalienera.com

CZ
EN
RU

Modlitba

Našeptávali jsme duchům z jiných světů.
Odvrátils můj pohled, připozdívá se, je tak pozdě.
Naše modlitby za zničená města ulpívají,
když připíjím na nás, na naši budoucnost, na obří postele z Ikey,
na chodbu ověšenou tkaničkami,
na pantofle vyplavené na plážích v Den D.
Stáhli jsme rolety, na tváři máš pruhy a puntíky.
A žádné slzy za padlá města.
Pronášíš přípitek.

A Prayer

We whispered to the specters from the other worlds.
You turned my gaze away. It’s late, too late
Our prayers for the broken cities linger
As I raise my glass
To us, to our futures, to our IKEA super king-sized beds,
To the hallway laced with shoe laces,
Slippers washed away on the D-Day beaches.
Our blinds pulled down, your face striped and spotted.
No tears left for those fallen cities.
You raise your glass.

Gebet

Wir flüsterten Geistern aus anderen Welten zu.
Du wendetest meinen Blick, es dämmert, es wird spät.
Unsere Gebete für die zerstörten Städte bleiben haften,
wenn ich auf uns anstoße, auf unsere Zukunft, auf die Riesenbetten von IKEA,
auf den Korridor, mit Schnürsenkeln behangen,
auf die Pantoffeln, am D-Day an den Strand gespült.
Wir zogen die Rollos herunter, du hast Streifen und Punkte auf der Wange.
Und keine Tränen für die gefallenen Städte.
Du bringst den Trinkspruch aus.

CZ
EN
RU

Modlitba

Přestaňte prosím umírat. Zítra,
snad zítra slzy potečou.
Ale vás je moc v tom dlouhém zástupu,
tlačíte se padacími dvířky pro kočky
Bobtnají mi vnitřnosti,
praskají jak mouchy na petrolejce.
Světlo přitahuje můry – jejich důkaz o nesmrtelnosti
Duše. Babička v šátku jednu takovou holí připíchla
na trávník. Zarostlý muž na rohu
mi řekl, že nejsem žena.
Pak si odepnul poklopec a ulevil si.
Rumcajs. Loupežník. Hrdina národa. Mám věřit jeho úsudku.
Noční můra je teď pohřbena až do příště.

No dying please

No dying please. Tomorrow,
perhaps tomorrow my tears will gush out
but there are too many of you, that large crowd,
pushing through the cat flap to escape
My insides swell up
They crack like flies against the Kerosene lamp.
Light attracts moth – their evidence of immortality
Of their soul. The old lady in a scarf pinned one of them
To the lawn with her stick. There was a hairy man on the corner
Who told me I was no woman.
Then he unzipped his trousers and relieved himself.
A thief, no gentleman. Our national hero.
I should trust his judgment.
The nightmares are buried until next time.

Hört bitte auf zu sterben

Hört bitte auf zu sterben. Morgen,
morgen werden vielleicht Tränen fließen.
Aber ihr seid zu viele in der langen Menschenschar,
ihr drängt euch durch die Katzenklappe.
Meine Eingeweide schwellen an,
platzen wie Fliegen an der Petroleumlampe.
Das Licht zieht Nachfalter an – ihr Beweis für die Unsterblichkeit
Der Seele. Eine Großmutter mit Kopftuch hat einen davon
mit ihrem Gehstock auf den Rasen genagelt. Ein bärtiger Mann an der Ecke
sagte zu mir, ich sei keine Frau.
Danach öffnete er seine Hosentür und erleichterte sich.
Rumcajs. Der Räuber. Nationalheld. Soll ich seinem Urteil vertrauen.
Der Nachtmahr ist jetzt bis zum nächsten Mal begraben.

CZ
EN

Přeložila Tamara Melnick

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient