<! –– stejne vysoke bloky ––>

Oľga Gluštíková (1987, Slovensko) poetka, publicistka a špecialistka na mediálnu komunikáciu. Je jednou zo zakladateľov Bratislavského literárneho klubu BRAK, ktorý združuje mladé talenty a začínajúcich spisovateľov v hlavnom meste Slovenska. Debutovala básnickou zbierkou Uložená do stromov (2014). Druhá kniha s názvom Atlas biologických žien (2017) bola ocenená prémiou Literárneho Fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu (v kategórii poézia) a tiež prémiou M. Rúfusa za poéziu (2017) od Spolku Slovenských Spisovateľov. Aktuálne pracuje na rukopise tretej básnickej zbierky s názvom Telo a text.

Pracovala ako redaktorka v regionálnych novinách, neskôr v ekonomickom denníku Hospodárske noviny. V roku 2019 pôsobila aj ako tajomníčka Slovenského centra PEN, ktorého je členkou. Aktuálne pracuje v Bratislave – v oblasti médií, priemyslu a stavebníctva.

Jej tvorba bola preložená do viacerých jazykov (český, rumunský, anglický, francúzsky, srbský) a publikovaná v mnohých antológiách a literárnych periodikách.

Oľga Gluštíková (b. 1987, Slovakia) is a poet, publicist and communication specialist. She is one of the founding members of the Bratislava literary club BRAK, which is an incubator for the young writers in the Slovak capital city. She debuted with the collection of poems called Placed into trees (2014).

The second book called Atlas of biological women (2017) and was awarded with the premium prize by the Slovak Literary Fund for the Original Slovak Literary Work and with The M. Rúfus award by the Slovak writers’ association Spolok Slovenských Spisovateľov.

Currently working on the manuscript of the third poetry collection called Body and text. She worked as the editor in the regional newspaper and in the economic daily newspaper called Hospodárske noviny.

From 04/2019 to 01/2020 worked as a secretary of the Slovak PEN Centre, she has been a member of this writers’ organization, too. Nowadays she is working in Bratislava, as a communication specialist for big construction and industrial companies.

Her poems have been translated into several languages (Czech, Romanian, French, English, Serbian) and published in numerous anthologies and literary publications.

O SVATÉ FRUSTRACI (20)

musíme říci, že její předchůdkyně
byly lékařky, vojákyně, snajperky
třetírodičky, uklízečky i kuchařky

a ona: od dětství jakoby netělesná,
jen trochu antropomorfní, trochu humanoidní
vždy v těžkém rozpoložení

v koupeli šampon bez vůně
už v dětství odstřihnutý cop

vyjídá rybu z plechovky
trápí se
nevyhraněná

s obavou, že se stane mužem
jen co odloží podprsenku

Překlad: Lydie Romanská

About Holy Frustration (20)

we need to say that her predecessors
were women doctors, female soldiers, snipers,
mothers of three, cleaners and cooks

and her: ever since childhood as if immaterial
just a little anthropomorphic
a little humanoid

always in a difficult frame of mind

washed with a shampoo with no scent
a girl’s plaid cut off

eating canned fish, she thinks
about her amorphousness

worried she will turn into a man
as soon as she takes off her bra

Translated by: Martin Železník

Despre Sfânta Frustrare (20)

trebuie spus că acelea dinaintea ei
au fost doctoriţe, ofiţerese, lunetiste
mame cu trei copii, femei de serviciu şi bucătărese

iar ea: din copilărie parcă lipsită de forme
doar un pic antropomorfă
un pic umanoidă

întotdeauna încruntată

s-a spălat numai cu şampon fără arome
au tuns-o scurt încă din copilărie

iar acum, mâncând peşte la conservă,
se gândeşte că nu are forme de femeie

temându-se că de îndată ce îşi scoate sutienul
se va transforma în bărbat

Traducerea poemelor: Mircea Dan Duță

O svätej Frustrácii (20)

musíme povedať, že jej predchodkyne
boli lekárky, vojačky, snajperky
treťorodičky, upratovačky aj kuchárky

a ona: od detstva akoby netelesná
len trochu antropomorfná
trochu humanoidná

vždy v ťažkom rozpoložení

umývaná šampónom bez vône
už v detstve odstrihnutý vrkoč

pri jedení rybacej konzervy
myslí na svoje beztvárie

s obavou, že sa stane mužom
ihneď po odložení podprsenky

EVA (33) O VYSTOUPENÍ Z RODOKMENU

už tři desetiletí sleduji svůj rod:
světlé vlasy / úzké pánve / křivé páteře

píšu potom básně — plná gravitace, zapletená
do územní mapy, několikrát pohřbená
na místním hřbitově / smrt všudypřítomná /

tak kde jste, moje jmenovkyně:
šelesty, deprese, zubní vady

kde jste, všechny trampoty s rodem

když svou sukni vláčím
v blátě po zemi

Překlad: Lydie Romanská

Eva (33) about leaving from lineage

I have been watching my lineage for three decades:
light hair / narrow pelvis / crooked backbones

then, I write poems – full of gravity, enrolled in
the cadastral map, saved several times
at the local cemetery / death ubiquitous /

so, where are you, my namesakes
heart murmurs, depressions, dental defects
where are you, all gender troubles
when I drag my skirt
in the mud on the ground

Translated by: Martin Železník

Eva (33) despre desprinderea din arborele genealogic

de treizeci de ani încheiați îmi analizez neamul:
păr deschis la culoare / bazin îngust / șira spinării strâmbă

apoi scriu poezii – îmbibată cu gravitaţie, rătăcită
pe harta cadastrală, de mai multe ori depusă
în cimitirul local / moartea omniprezentă /

așadar, unde sunteţi, voi, cele ce-mi purtați numele:
sufluri sistolice, depresii, defecte dentare
unde sunteţi voi, toate problemele familiale
atunci când îmi frec fusta
prin noroiul de pe jos

Traducerea poemelor: Mircea Dan Duță

Eva (33) o vystúpení z rodokmeňa

už tri desať ročia sledujem svoj rod:
svetlé vlasy / úzke panvy / krivé chrbtice

píšem potom básne – plná gravitácie, zapletená
do katastrálnej mapy, viac krát uložená
na miestnom cintoríne / smrť všadeprítomná /

tak kde ste, moje menovkyne:
šelesty, depresie, zubné vady
kde ste, všetky trampoty s rodom
keď svoju sukňu vláčim
v blate po zemi

SPISOVATELKA ELENA (48)

I.
ptají se, o čem
budou moje další knihy:

o čase a o mých ústech
jsou v nich první mrtvé zuby

o tom, jak jsem za jednu noc
ze záclon ušila hodně dlouhé
svatební šaty

o tom, jaké dcery
mají numizmatky

o koupání dítěte a matce
co byla podobná otci

II.
ptají se, co po nás zůstane:

zapisování těla
nedokonalé cykly
červené rukopisy:

po domácím porodu
dítě zabalené
do kuchyňské utěrky

Překlad: Lydie Romanská

Authoress Elena (48)

I.
they ask what will be
my next books about:

time and my mouth,
there are first dead teeth in it.

about how I sewed
too long wedding dress
of curtains in one night

about what kind of daughters
have mothers – numismatists.

about bathing a baby and mum
which looked like a father

II.
they ask, what remains after us:

writing about body
imperfect cycles
crooked teeth
red manuscripts:

after home childbirth
baby wrapped
into the kitchen towel

Translated by: Martin Železník

Elena, scriitoare (48 de ani)

I.
ei se întreabă despre ce voi scrie
în următoarele mele cărţi:

despre timp şi despre gura
în care mi-au apărut primii dinţi morţi

despre rochia de mireasă exagerat de lungă
pe care, într-o noapte
am cusut-o dintr-o perdea

despre acelea dintre fiice
care s-au măritat cu numismaţi

despre scăldatul copilului şi despre mama
care semăna cu tatăl

II.
ei se întreabă ce vom lăsa în urma noastră

însemnările de pe trup
ciclurile imperfecte
dinţii inegali
manuscrisele roşii:

şi după naşterea la domiciliu
un copil înfăşat
într-un prosop de bucătărie

Traducerea poemelor: Mircea Dan Duță

Spisovateľka Elena (48)

I.
pýtajú sa, o čom
budú ďalšie moje knihy:

o čase a o mojich ústach
sú v nich prvé mŕtve zuby

o tom ako som za jednu noc
zo záclon ušila pridlhé
svadobné šaty

o tom, aké dcéry
majú numizmatky

o kúpaní dieťaťa a mame
čo sa podobala na otca

II.
pýtajú sa, čo po nás zostane:

zapisovanie tela
nedokonalé cykly
nevyrovnané zuby
červené rukopisy:

po domácom pôrode
dieťa zabalené
do kuchynskej utierky

5/5 - (1 vote)
Tvorba webových stránek: Webklient