<! –– stejne vysoke bloky ––>

Ondřej Macl (*1989, Hradec Králové) je český spisovatel, performer a sociální pracovník. Za knižní debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky (Dauphin, 2017) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Následovala básnická sbírka K čemu jste na světě (Petr Štengl, 2018) a novela Výprava na ohňostroj (Petr Štengl, 2019). Performativně se angažuje v platformách Nothing Is a Problem Here a Herons Vector. Je členem evropských iniciativ Versopolis Poetry a CELA – Connecting Emerging Literary Artists. Jako autor nebo performer se představil na různých festivalech doma i v zahraničí (Spoken Word Festival Warsaw, FITUC v Casablance, le Fil ve francouzském Besançonu, italský Hombres Video Poetry Festival, budapešťský Pestext, bratislavská Ars Poetika, queer festival WILD!, ostravská Inverze, Ortenova Kutná Hora aj.). Roku 2009 zvítězil v republikovém finále slam poetry. Jeho texty se objevily v antologiích Anthology of young Czech poets (Athens: Vakxikon), Spe Salvi (liberoamerica.com) či Nejlepší české básně 2018 (Brno: Host) a v mnoha kulturních médiích (Tvar, A2, Souvislosti, Český rozhlas, Lidové noviny, revue Prostor, Kapitál…), kam přispívá i jako teoretik. Soustavně se věnuje tradici erotické lásky a tématu českého moře. Více na http://www.ondrejmacl.cz.

Ondřej Macl (*1989, Hradec Králové) is a Czech writer, performer & social worker. His experimental book Miluji svou babičku víc než mladé dívky (“I Love My Grandma More Than Young Women”, 2017) won Jiří Orten Award 2018 organised by the Association of Czech Booksellers and Publishers. His second book K čemu jste na světě (“What You Were Born For”, 2018) includes feminist conceptual poetry. A novel Výprava na ohňostroj (“The Fireworks Expedition”, 2019) is dedicated to European Union and young people. As a performer, he co-founded the platforms Nothing Is a Problem Here and Herons Vector. He is a member of the European initiatives Versopolis Poetry and CELA – Connecting Emerging Literary Artists. He has participated in such festivals as Spoken Word Festival Warsaw, FITUC Casablanca, le Fil in Besançon, Italian Hombres Video Poetry Festival, Pestext Budapest, Ars Poetika Bratislava, queer festival WILD!, Inverze Ostrava etc. He was a national slam champion in 2009. His poems were published in the anthologies Spe Salvi (liberoamerica.com), Anthology of young Czech poets (Athens: Vakxikon) or The 2018 Best Czech Poems (Brno: Host) as well as in the many magazines (Tvar, A2, Souvislosti, revue Prostor, Lidové noviny, Kapitál…). As a theorist, he is focused on the erotic love tradition and the Bohemian Seacoast.

Báseň v próze Předtucha (A Foreboard, přeložil David Vichnar)

Úryvky z knížky K čemu jste na světě, přeložené do AJ Davidem Vichnarem a do FJ Jeanem-Gaspardem Páleníčkem

Předtucha

Lidé žádné duše nemají. Někteří z nich ale mají psa.
Je blíž než měsíc, když jdou spát.
Olíže je v půlce devátého snu, a tak mu vylezou doplnit obsah misky, a ještě ho přidrbnou za uchem.
Ocásek šermuje s prázdnotou a dojista má navrch! 
Nedlouho po svítání se vydají na cestu kolem sousedského světa, očuchat si teritorium a sem tam stříknout vlastní zlaté aroma.
Vodítko se roztahuje, hned zas stahuje, a pouto je nejpevnější, když jdou na volno.
V každé ulici jsou truhly s poklady, takzvané popelnice.
A každý sloup je totem nepoznané kultury.
Pejskař zdraví pejskaře a psi se otáčejí za svými zadečky jak bájný had uroboros.
Kdo jde víckrát denně za svým psem, je nejmoudřejší z cestovatelů.
Jen prosím nečuchat k mrtvému kohoutovi… I kdyby vám ležel u branky, honem zvedněte psa na prsa a vracejte se domů s bdělostí, jako byste přecházel otrávenou řeku. A ani vy se po něm neohlížejte. Možná ho odteď budete muset překračovat každý den.

A Foreboding

(translated by David Vichnar)

Some people have no soul. Some, however, have a dog.
The dog is closer than the moon when they go to bed.
It licks them in the midst of their ninth dream, and so they get up to refill its bowl and give it a scratch behind the ear.
The tail fences against emptiness, and is sure to gain the upper hand! 
Not long after dawn they head out for the neighbouring town, sniff around the territory and dispense their own golden aroma here and there.
The leash extends itself, then contracts immediately, the bond is strongest when they roam free.
On every street there are treasure chests, the so-called dustbins.
And every pole is a totem of an unrecognised culture.
One dog-owner greets another, and dogs turn after each other’s bottoms like uroboros, the legendary snake.
They who walk behind their dog daily are the wisest of travellers.
Please just don’t sniff at the dead rooster… Even should it lie dead in front of your gate, make sure to pick up your dog to your chest and hurry back home with the alertness of those crossing a poisoned river. Don’t even look back at the dead rooster. Perhaps you’ll have to cross over the dead rooster everyday henceforth.

Báseň v próze Chapadlo (přeložená do polštiny Zofií Baldygou).

Chapadlo

Jednou – v hodinu sebevrahů – mě vzbudí šumění vody. A opravdu, zpod zavřených dveří protéká mým pokojem voda ve výšce jednoho centimetru až k protější zdi, úplně mi už promočila pantofle. Může za to pračka nebo sprcha. Musím jít probudit asistenta, dneska je to výjimečně kluk.
Jak ale otevřu dveře a brodím se chodbou směrem k jeho pohovce, ta voda je čím dál hlubší. Podlaha se mi propadá pod každým krokem s poddajností písku. Hladina mi sahá po kotníky, po kolena, po pás a najednou plavu. Zabírám prsními svaly a volám o pomoc.
Stěny se lámou, jako by byly z kartonu, řítí se celé patro! Jen tak tak proklouznu oknem ven, ostatní se nejspíš utopí… A tu vidím, že plavu pod zlověstně fialovými nebesy korytem mohutné černé řeky, do které padají nejen domy, ale i celé mosty, kde se není čeho chytit, kde se dá plout jenom po proudu směrem k rozbřesku…
Když tu se mi kolem chodidla omotá chapadlo. A já zkouším plavat dál, ale jako bych teď trčel na místě, jako by se hýbalo všechno kromě mě. Ale už nevolám o pomoc. Dobře vím, že je to zbytečné, že kdyby se vzbudil asistent a rozsvítil a všechno mi vysvětlil – Ondro, je to jenom sen, je to jenom nemoc, je to jenom imaginace… Že by to bylo to nejhorší, co se může stát.
A tak ještě naposledy vyslovím to jméno Isabel. Jméno, jež znamená hojnost. A plně se oddám chapadlům, beztak mě už objímají celého, jak to žádný člověk nedokáže. Jedna větší přísavka mi vycucne tvář. A v něžném sevření se nořím pod rozvířenou hladinu.

Macka

Przeł. Zofya Bałdyga

Pewnego razu – w porze samobójców – budzi mnie szum wody. I naprawdę, woda o wysokości jednego centymetra zalewa mój pokój aż do przeciwległej ściany, przepływając pod zamkniętymi drzwiami, zupełnie przemoczyła mi kapcie. Odpowiada za to pralka albo prysznic. Muszę iść obudzić asystenta, dzisiaj to wyjątkowo chłopak.
Otwieram drzwi i brodzę korytarzem w kierunku jego kanapy, a woda robi się coraz głębsza. Podłoga zapada się pod każdym moim krokiem z uległością piasku. Tafla wody sięga mi po kostki, po kolana, po pas, po chwili już płynę. Pracuję mięśniami klatki piersiowej i wzywam pomoc.
Ściany się łamią, jakby były z kartonu, wali się całe piętro! Ledwo prześlizguję się przez okno na zewnątrz, pozostali najpewniej się utopią…Naraz widzę, że płynę pod złowieszczo fioletowym niebem w korycie potężnej czarnej rzeki, do której lecą nie tylko domy, ale i całe mosty, nie ma się tam czego złapać, można tylko dryfować z prądem w kierunku brzasku…
Aż tu nagle wokół stopy owija mi się macka. A ja próbuję płynąć dalej, ale mam poczucie, że tkwię w miejscu, że rusza się wszystko oprócz mnie. Już nawet nie wołam o pomoc. Dobrze wiem, że to zbędne, że gdyby asystent się obudził i zapalił światło, i wszystko mi wytłumaczył:
– Ondro, to tylko sen, to tylko choroba, to tylko wyobraźnia…
To by było najgorsze, co mogłoby się stać.
Jeszcze po raz ostatni wymawiam to imię, Isabel. Imię, które oznacza hojność. W pełni oddaję się mackom, i tak już obejmują mnie całego, tak, jak nie potrafi nikt inny. Jedna większa przyssawka wysysa mi twarz. W delikatnym uścisku schodzę pod wzburzoną wodę.

K čemu jste na světě – ukázka

Roku 2017 se postarala o společenský rozruch básnička Jiřího Žáčka otištěná ve školních čítankách, začínající dvojverším „K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky“.
Intelektuálové se ohradili proti její genderové stereotypizaci, mnohem víc lidí se ale postavilo na stranu oblíbeného básníka – proti intelektuálům, feministkám a „genderovému džihádu“.
Ondřej Macl reagoval sepsáním stovky variací Žáčkovy básničky, aby tak přebil její zobecnění silou konkrétních ženských osudů.

K čemu je Sapfó na světě?
Aby z ní byla lesbička.
Aby se stala příkladem
všem nehetero holčičkám.
Pro ně aby se coming out
stal druhým, pravým porodem
do světa, v němž je v pořádku
být jak věrný, tak svoboden.
K čemu je Kassandra na světě?
Aby jí nikdo neuvěřil.
I když vám zavěští: „Umřete,“
namítnete jí: „Vždyť jsem… nežil.“
K čemu jsou sirény na světě?
Nebo spíš na hraně světa?
Abyste opustil maminku
pro jinou, dávnější vzpomínku
a odvážil se létat.
K čemu je Psýché na světě?
Aby i sám bůh lásky zjistil,
co je láska, a Venuši
se zkřivila tvář nenávistí.
Olymp se smogem obalí,
selfie tyč mává nad pomníkem;
zůstaň dál, rozpolcená Psýché,
ve slepém úhlu analýz.
K čemu je Dídó na světě?
Aby shořela těhotná.
Hrdina jiný osud má
než hrát si na ženáče.
Vítězí v bitvách! Brázdí moře!
Děkuje bohům nepokořen…!
(Jen proč tak často pláče?)
K čemu je Eva na světě?
Aby z ní byla pramáma.
Aby had našel nový ráj
mezi jejíma nohama.
K čemu je Salome na světě?
Abychom svedli ztratit hlavu.
Co prorok! Toho přeťal nůž.
Ztratil ji předtím tyran už,
jen v tanci odhrnula závoj.
K čemu jsou princezny na světě?
Aby čekaly na prince.
Dostaneš k ní i majetek,
jen napřed zabij draka!
Šťastní i ve smrti budete… –
A co si počne dračice?
Stočí se k tělíčku dráčete
a nepřestane plakat.
K čemu je Mona Lisa na světě?
Aby z žen byly záhady.
Aby se obraz o ženách
netvořil ženám za zády.
Aby, když už se vytvoří,
šel vždy a znovu přepatlat
tou, která se v něm nepozná.
Ženské je to, co střídá tvar?
K čemu je lady Macbeth na světě?
Aby z ní byla královna.
Jen zabij krále, Macbethe,
já už to nějak urovnám…
Máš mě rád? Dokaž mi to zbraní!
Že má stráže? Ať padne lstí!
Kdo nezabije, ten je panic,
zabít správně je manželství.
K čemu je Dulcinea na světě?
Ne, není. To se Quijote splet. –
Přece však trvá na svém snu,
z cesty ať ustoupí mu svět.
K čemu je Lotta na světě?
Aby ses, Wertheře, měl proč zabít.
To samé, kdyby byla Tvá.
A nepřál by sis ani, aby
vás měla oba dva!
Ba nikdy se s ní nepotkat –
odprásknul by ses jenom tak.
K čemu je malá mořská víla?
By chlípnost H. Ch. Pedofila
jen co vzňala, zas vypěnila.
My máme svého chlípníka,
má jméno „Pedagogika“.
K čemu je Bovary na světě?
Aby z ní byla milenka.
Žít ovšem zcela podle snů
zle dohnalo ji v složenkách.
Jsou snad sny jen pro zazobané?
Nechte nám, chudším, aspoň spánek!
K čemu jsou tři sestry na světě?
Daleko Moskva, hřbitov taky,
jen zamáváme na vojáky,
co pro nás neztratili střelu…
Musí se žít i bez účelu.
K čemu je Lolita na světě?
Aby z ní byla lala li
Broďme se třebas kanály,
není-li lo lu pro nás kostel.
A zavřou-li mě do žalá-
ře lala že je moc malá?
Trest by byl vidět ji, jak roste.
K čemu jsou transky na světě?
V době tak na sex ujeté
nám nesmí být odcizen cit
pro transcendenci.
K čemu je Yoko Ono na světě?
Aby z ní byla Japonka
a spletli si ji s muslimkou,
vyhostili do Maroka,
anebo rovnou zmučili
třeba Bieberovým zpěvem.
Jó, že tě v nebi čeká John?
Imagine there’s no heaven…
K čemu je Hillary na světě,
když to i s Trumpem projela?
Může být sebevíc maminkou,
mateřství jaro nedělá…
A až zas ňákej myšpulín
bude psát chválu maminkám,
vězte, že každej vůl je syn,
matku má dokonce i Trump!
K čemu jsi, mámo, na světě?
Vyrostli jsme a odešli,
jen co jsme pochovali tátu.
A naše knížka pohádek
zahnívá v antikvariátu.
Kdybys tak byla po ní…
Čím starší, tím víc voní.

What You Were Born For – excerpt

In 2017, a poem by Jiří Žáček published in primary-school textbooks caused public uproar, opening as it did with the couplet, “What were girls born for? In order to become mommies.”
Intellectuals objected to its gender stereotypification, far more people however sided with the popular poet – as opposed to the intellectuals, feminists, and “gender jihad.”
Ondřej Macl’s reaction was to write a hundred variations on Žáček’s poem, in order to contest its generalisation with the power of the fates of specific women.
Translated by David Vichnar.

What was Sappho born for?
To become a lesbian, alas.
To set a good example
for many a non-hetero lass.
To make their own coming out
the second, true delivery
into a world that accepts
both being faithful and being free.
What was Cassandra born for?
For no-one to believe.
Even as she prophesises: “You’ll die,”
you still object: “But I… haven’t lived.”
What were the Sirens born for?
Or perhaps only half-born?
For you to leave your mommy
for another, older memory,
and dare to become airborne.
What was Psyche born for?
For Amor himself to ascertain
what love’s all about, and Venus
to become a little less certain.
The Olympus becomes all smoggy,
the selfie-stick hovers over the cenotaph,
dwindle on, split Psyche,
in the obtuse angle of analysis.
What was Dido born for?
To burn pregnant.
A true hero’s fate
differs from that of a husband.
He wins in battles! Ploughs the high seas!
Before no god does he soften…!
(But why does he weep so often?)
What was Eve born for?
To lay the first grandmotherly eggs.
For the snake to find a new Eden
between her legs.
What was Salome born for?
So we know how to lose our heads.
But the prophet! Cut asunder with a knife.
The tyrant, too, was to lose his life,
as she unveiled herself during her dance.
What was the princess born for?
To wait for the prince all her life.
Part of the package is real estate,
first just slay a dragon!
Then it’s happily ever after…–
But what about the dragon’s wife?
She’ll coil up round her newborn,
and weep for her dear gone.
What was Mona Lisa born for?
For women to become mysteries.
For no painting of women
to be done without their histories.
And when it’s done,
so it can always be re-daubed
by her who doesn’t recognise herself.
Is the female that which changes shapes?
What was Lady Macbeth born for?
For her to become queen.
Slay the king, dear Macbeth,
I’ll make sure all’s clean…
Do you love me? Prove it with your weapon!
Are there guards? Let’s slay them with a ruse!
He who doesn’t kill remains a virgin,
it’s marriage that puts killing to use.
What was Dulcinea born for?
No, she wasn’t. Quijote was wrong. –
Still he clings to his dream,
defying the whole wide world.
What was Lotta born for?
So you, Werther, have who to kill yourself for.
The same were she to become yours.
You wouldn’t even wish
that she had you both!
Were you two never to even meet –
you’d’ve shot yourself for the heck of it.
What was the Little Mermaid born for?
For the lechery of H. Ch. Paedophile
to boil up and spume in a little while.
We too have our lecher, you see?
Its name is “Pedagogy.”
What was Bovary born for?
In order to become a mistress.
But living her life in dreams only
brought her financial distress.
Are dreams just for the well-to-do?
Is dreamless sleep better for the poor?
What were the three sisters born for?
Moscow is far away, as is the cemetery,
we’ll just wave at the military,
soldiers who didn’t shoot for us…
Ours is life lived without much fuss.
What was Lolita born for?
For her to become La la li
May life bring me endless woe,
Lo Lu’s religion for me.
And should they put me in pri-
son just because she’s too tiny?
Watching her grow up would be the true misery.
What were trans women born for?
In an age so sex-dense
we mustn’t get deprived
of transcendence.
What was Yoko Ono born for?
So that she’s Japanese,
and mistaken for a Muslim,
extradited into Morocco,
or plain tortured,
e.g. by Bieber’s singing.
So, John’s waiting for you up above?
Imagine there’s no heaven…
What was Hillary born for?
With her anti-Trump run such a bummer?
She can be motherly all she wants,
one motherhood doesn’t make a summer…
When again some such smart arse
sings his high praise to mothers,
know that every dunce is somebody’s son,
even Trump himself has one!
What were you, mother, born for?
We grew up and quitted,
with dad barely buried.
And our book of fairy-tales
is up for second-hand sales.
If only you took after the book…
The older it grows, the nicer it looks.

Pourquoi êtes-vous au monde?
(variations sur Jiří Žáček)

Traduit par Jean-Gaspard Páleníček.

« Pourquoi les filles sont-elles au monde ?
Pour qu’elles deviennent mamans,
pour que leur sourire inonde
le cœur des petits enfants.
Pour nous faire des câlins
et dire des contes de fées.
Pourquoi les mamans, enfin ?
Pour que le monde soit bien fait. »

Jiří Žáček

Pourquoi Žáček est-il au monde ?
Ecoliers, je vous le demande…
Ses vers lyriques vous enchantent donc
plus que mes savantes variantes ?
Mon nom n’est pas dans les manuels scolaires,
mais vous savez les recoins de Google…
Eh bien, suivez vos coups de gueule –
mieux : enfantez votre univers à vous !
L’école n’apprend de toute manière
qu’à jouir de ce qui est tabou.

Pourquoi est-elle au monde, Sappho ?
Pour qu’elle soit homosexuelle.
Pour qu’elle serve de modèle
à toutes les filles non hétéros.
Pour que le coming out soit pour elles
leur seconde, véritable naissance
en un monde où il est sans conséquences
d’être libre ou d’être fidèle.

Pourquoi Hélène est-elle au monde ?
Pour qu’elle soit la plus belle des femmes.
Ou bien est-ce Blanche-Neige ?
La fière Lilith ? Ou Myriam ?
La pâle geisha japonaise ?

Le plus beau, la plus belle ? C’est quiconque
fait que notre souffle soudain défaille
et qu’alentour s’effondrent les murailles.

Pourquoi Eurydice est-elle aux enfers ?
La poésie est issue de son sort.
Et le poète est ce veuf mis aux fers
dans la cale du bateau de la mort.

Pourquoi Xanthippe est-elle au monde ?
Platon n’a consigné que Socrate :
ce qui est vertueux, ce qui est bon…
Qui fut celle que le penseur délaissa
pour ces généralités, nul ne le relate…

Pourquoi la Sphinge est-elle au monde ?
Pour qu’on cesse de se sonder
les méninges quant au pourquoi ultime
de l’homme, et pour qu’on se fie à l’abîme.
Jadis, quelqu’un d’aussi perplexe
que moi jeta la Sphinge de son rocher.
Depuis nous ne sommes que des nains, cachés
derrière les parois de nos complexes.

Pourquoi Cassandre est-elle au monde ?
Afin que nul ne soit convaincu
de ses oracles, que nul ne la croie.
Afin que tu lui répondes
lorsqu’elle prédit : « Tu mourras, »
« Mais enfin… je n’ai pas vécu. »

Pourquoi Europe est-elle au monde ?
Afin que l’UE s’établisse !
Face aux vieux mythes grecs, cruels, abscons,
l’Europe a-t-elle d’autres atouts ?
Faites donc écrouer Ulysse !…
Amérique, que dis-tu ? – « #MeToo »

Pourquoi les sirènes sont-elles au monde ?
Ou plutôt en ses marges éphémères ?
Afin que nous puissions quitter nos mères
pour un ancien souvenir tangentiel
et afin d’oser déployer nos ailes.

Pourquoi Psyché est-elle au monde ?
Pour que le dieu de l’amour lui-même découvre
ce qu’est l’amour, et qu’Aphrodite furibonde
donne libre cours à son affliction.
L’Olympe s’est voilé de pollution,
les perches à selfie assaillent le Louvre ;
demeure encore, Psyché, à ta guise
dans l’angle mort des analyses.

Pourquoi Vénus est-elle au monde
si elle vient de Willendorf ?
C’est pour donner une belle entorse
à ceux qui trouvent l’embonpoint de mauvais goût.
A-t-on jamais vu, après tout,
femme enceinte fine et amorphe ?

Pourquoi Didon est-elle au monde ?
Afin qu’elle s’immole enceinte.
Au héro un sort autrement glorieux incombe
que de se livrer aux conjugales étreintes.
Remporter les batailles ! Sillonner les ondes !
Il offre aux dieux pour les victoires remportées… !
(Mais pourquoi s’interrompt-il tant pour sangloter ?)

Pourquoi Lesbia est-elle au monde ?
Aventurez-vous la main sous sa robe
qu’elle grimace et se dérobe,
exige salaire ou fait la pudibonde.
A peine l’envoyez-vous à Rome
voir si vous y êtes qu’elle fait l’insultée ;
nymphe à qui l’on a manqué de décorum,
la négliger vaut soudain châtiment mortel ! –
Cent fois, vous tentez de l’éviter,
hélas, tous les chemins mènent à elle.

Pourquoi Cléopâtre est-elle au monde ?
Pour qu’elle soit déesse de carmin
à cheval sur le Mare nostrum.
Perle de l’Egypte, hantise de Rome,
elle mourut de sa propre main
pour un amour ambitieux et fatal –
que pathétisent les comédies musicales.

Pourquoi les momies sont-elles au monde ?
Afin que, pour les générations futures,
nos mères même avec leur sourire amène
en elles soient conservées outre-tombe.
Quiconque découvrira leur sépulture
à leur vue sûrement écrira un poème !

Pourquoi Shéhérazade est-elle au monde ?
Pour qu’elle devienne conteuse
et que grâce au parfum des contes
elle survive à ce monde déconcertant
qui, comme le cortège des vierges piteuses,
se traîne bouche close après le sultan
jusque dans sa couche – cercueil béant.

Pourquoi Draupadi est-elle au monde ?
Afin qu’elle soit l’épouse concomitante
des cinq frères ébahis de la fable !
En faits inouïs le monde abonde
lorsque les dieux y sont favorables.

Pourquoi Eve est-elle au monde ?
Pour que nous soyons ses arrière-petits-fils.
Pour que le serpent aille se fondre
au nouvel Eden entre ses cuisses.

Pourquoi la Sulamite est-elle au monde ?
La Bible serait lue avec moins de passion
si ce n’était pour ces deux jumeaux de cabris,
ces colombes de lait. Pardon ? Qu’on se détrompe ?
Il s’agirait du lien de l’Eglise au Christ ?

Pourquoi Dalila est-elle au monde ?
Pour qu’elle devienne barbière
et qu’à son nez et à sa barbe elle trompe
celui qui tirait sa force de sa crinière.
Flashforward. – « Bande d’hooligans, à la tonte ! »
ordonne le PCT aux rockeurs ;
ainsi, nous gardons Dalila au cœur…

Pourquoi Salomé est-elle au monde ?
Pour que nous sachions perdre la tête.
Canaan ? Non ! On décapita le prophète.
Le tyran perdit la sienne bien avant :
elle n’eut qu’à lever son voile une seconde
alors qu’elle dansait pendant la fête.

Pourquoi Marie est-elle au monde ?
Pour qu’elle devienne Pietà.
Là où brilla la comète de Bethléem
se fige le sombre soleil de Golgotha.
Ô, fruit de mes entrailles vierges !
Supplicié pour avoir dit ton conte
d’une mort menant au royaume des cieux…
Tu léguas à ta mère une vie de géhenne.

Pourquoi Jeanne d’Arc est-elle au monde ?
Pour que le feu charrie sa chair au firmament
en mise en garde pour toute vagabonde
qui refuserait d’être maman !

Pourquoi les princesses sont au monde ?
Pour attendre un prince charmant.
En prime de sa main, tu auras la couronne,
mais il te faut occire le dragon d’abord !
Vous vivrez heureux jusque dans la mort… –
Tandis que roulée autour du petit corps
de son petit, que reste-t-il à la dragonne ?
Les yeux pour pleurer, éternellement.

Pourquoi le Petit Chaperon rouge est-il au monde ?
Pour que le loup dévore la grand-mère.
Et pourquoi Cendrillon, rousse ou blonde ?
Par fétichisme des souliers et du vair.
Blanche-Neige ? Ménage commun avec des nains.
La Belle au bois dormant est dans le coma.
Arrête de lire, maman, ces récits vilains !
Va plutôt, va guetter le retour de papa.

Pourquoi Iseut est-elle au monde ?
Pour qu’elle soit cette dame chérie
pour qui l’on brave tout, pour qui l’on trompe
et son roi et les intérêts de la patrie.
La grotte est témoin du courtois mélodrame,
mais nulle forêt n’est assez impénétrable.
Je t’aime et disparais dans ce dilemme,
je suis en Toi – je me perds à moi-même.

Pourquoi les Valkyries sont-elles au monde ?
Pour qu’en batailles glorieusement l’on succombe.
Des vautours ? De sombres nuées ? Dans l’au-delà ?!
Je vois des femmes garder le Walhalla !

Pourquoi Béatrice est-elle au-dessus des mondes ?
C’est à peine si Dante l’aperçut
et d’emblée, dans son esprit, elle surplombe
le monde et les cieux – le tout à son insu…
Mais s’il avait tenté de l’embrasser,
assurément elle ne l’aurait-elle pas souffert
et dans sa fantaisie embrasée
il l’aurait reléguée aux enfers.

Pourquoi Laura est-elle au monde ?
Mais ainsi pincée la corde grincera…
Plutôt, comme en ce sens mes sonnets abondent :
que serait le monde sans Laura ?

Pourquoi la Joconde est-elle au monde ?
Pour que la femme soit une énigme.
Pour que chaque femme corresponde
à l’ancestral paradigme.
Et puis, c’est un tableau sans mécompte :
si quelqu’une devait être non conforme,
après tout, la toile se prête à la refonte.
L’éternel féminin, c’est changer de forme ?

Pourquoi lady Macbeth est-elle au monde ?
Pour qu’elle soit couronnée reine.
Tue le roi, Macbeth, dans la nuit profonde –
je m’arrangerai pour que nul ne l’apprenne…
L’arme à la main, prouve-moi ton estime !
Il a des gardes ? Tends-lui un piège !
Ne pas tuer, c’est rester vierge –
l’hymen est un meurtre légitime.

« Pourquoi Cordélia est-elle au monde ?!
Pour rien ! Elle n’avait qu’à m’aimer,
je suis le roi, et son père ! » hurle le monstre
au cœur de l’hécatombe qu’il a essaimée.

Pourquoi Dulcinée est-elle au monde ?
Non, elle n’est pas. Quichotte s’est trompé. –
Mais il croit dur comme fer à ce songe.
Place ! En garde ! Le chevalier passe… Rompez !

Pourquoi Molly est-elle au monde ?
Avant que ne la fasse taire le matin
avec sa quête d’œufs et de rognons,
c’est pour qu’elle murmure son eh bien
qui a été la première personne dans l’univers
avant qu’il y ait personne d’autre
celui qui a tout créé qui ah ça ils n’en savent rien
ni moi non plus et voilà tout ils pourraient aussi bien
essayer d’empêcher que le soleil se lève demain matin

Pourquoi Judith Butler est-elle au monde ?
C’est pour débiter des billevesées…
Les femmes sont femmes. Les hommes sont hommes.
Et l’homme ne peut vivre sans son opposé.
Et s’il est quelques exceptions,
qu’on les arrondisse à néant !
N’en vous en déplaise : ci-bas, pas de Sodome.
Vous écriviez, Butler ? Ovulez maintenant.

Pourquoi les trans sont-elles au monde ?
En ces temps qui encensent
tant le sexe, gardons une once
de sens pour la transcendance.

Pourquoi Yoko Ono est-elle au monde ?
Afin qu’elle se morfonde
à appeler la paix de ses vœux
et qu’au terme de son labeur,
on la traite de martyre fashion
et qu’on la dompte avec du Justin Bieber.
John t’attendrait aux cieux pour tes peines ?
Imagine there’s no heaven…

Pourquoi Hillary est-elle au monde
puisque c’est Trump qui devint président ?
De rien ne sert d’être mère féconde,
maternité ne fait pas le printemps…
Or quand un autre Tartempion fourbu
fera une ode aux mères de la même trempe,
songez que chaque idiot fut un fils au début
chéri par une maman – même Trump !

A quoi bon l’amour en ce monde
si la mort est de genre féminin ?
Tous deux se tiennent au bord du chemin…
Je ne vois d’autre point commun quelconque.
Eteignez : dans le noir attendez la réponse
jusqu’à ce que votre cœur vous donne un indice.

Rien ?

Toujours rien ?

(Les années passent.)

Attendez au plus tôt jusqu’à votre trépas.

Et toi, maman, pourquoi es-tu au monde ?
Nous avons grandi et sommes partis
à peine papa mis en bière.
Et notre ancien livre de contes,
vendu aux puces, il prend la poussière.
Si tu pouvais être comme lui…
Plus il est vieux, plus il sent bon.

Et moi, pourquoi donc suis-je au monde ?
Peut-être pour que je devienne femme,
que ma propre semence me féconde
et que je crée un enfant, que je crée une âme.
En bon père, je lui donnerai le biberon,
en bonne mère, je lui lirai le conte
de ces amours que jugent infâmes
ceux qui veillent à ce que le monde tourne rond.

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient