Mihók Tamás (1991, Oradea) je bilingvní básník, literární překladatel a redaktor. Publikuje eseje, texty a básně ve většině literárních časopisů po celé zemi, spolupracuje s časopisy Family, Várad, Fitralit, Versum a International Poesis. Je autorem pěti svazků básní a držitelem několika cen za literární překlady. Přeložil sedm knih do rumunštiny/maďarštiny.

Mihók Tamás (1991, Oradea) is a bilingual poet, literary translator and book editor. He graduated from the Faculty of Letters at the University of Oradea. He studied at ELTE Budapest for two years as a fellow. From 2019, doctor of letters. He published essays, chronicles and poems in most literary magazines around the country. He constantly collaborates with the magazines Family, Várad, Fitralit, Versum and International Poesis. Author of five volumes of poems: Yard in Heaven (Tracus Arte, 2013), winrar de tot (Tracus Arte, 2015), cuticular (Max Blecher Publishing House, 2017) and cuticulum vitae (Hungarian lb., Syllabux, 2017), biocharia. echolatru ritual (frACTalia, 2020). Winner of the If I Had… (2014) awarded by the culture magazine Familia, the Kinde Annamária Award (2017) awarded by the culture magazine Várad, the special prize for literary translations awarded by the Communitas Foundation in collaboration with the Writers’ Union (2019) and the Young Writers’ Colloquium Award (USR, Alba-Iulia, 2019). He translated seven books into Romanian/Hungarian.

Mihók Tamás
(1991, Oradea) este poet bilingv, traducător literar și redactor de carte. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea. A studiat la ELTE Budapesta timp de doi ani, ca bursier. Din 2019, doctor în Litere. A publicat eseuri, cronici și poeme în majoritatea revistelor literare din țară. Colaborează constant cu revistele Familia, Várad, Fitralit, Versum și Poesis internațional. Autor a cinci volume de poezii: Șantier în rai (Tracus Arte, 2013), winrar de tot (Tracus Arte, 2015), cuticular (Casa de editură Max Blecher, 2017) și cuticulum vitae (în lb. maghiară, Syllabux, 2017), biocharia. ritual ecolatru (frACTalia, 2020). Câștigător al premiului De-aș avea… (2014) acordat de revista de cultură Familia, al premiului Kinde Annamária (2017) acordat de revista de cultură Várad, a premiului special pentru traduceri literare acordat de Fundația Communitas în colaborare cu Uniunea Scriitorilor (2019) și a Premiului Colocviului Tinerilor Scriitori (USR, Alba-Iulia, 2019). A tradus în limba română/maghiară șapte cărți.

Limba română
English
Web vyrobili ve Webklient.cz