<! –– stejne vysoke bloky ––>

Mihók Tamás (1991, Oradea) je bilingvní básník, literární překladatel a redaktor. Publikuje eseje, texty a básně ve většině literárních časopisů po celé zemi, spolupracuje s časopisy Family, Várad, Fitralit, Versum a International Poesis. Je autorem pěti svazků básní a držitelem několika cen za literární překlady. Přeložil sedm knih do rumunštiny/maďarštiny.

Mihók Tamás (1991, Oradea) is a bilingual poet, literary translator and book editor. He graduated from the Faculty of Letters at the University of Oradea. He studied at ELTE Budapest for two years as a fellow. From 2019, doctor of letters. He published essays, chronicles and poems in most literary magazines around the country. He constantly collaborates with the magazines Family, Várad, Fitralit, Versum and International Poesis. Author of five volumes of poems: Yard in Heaven (Tracus Arte, 2013), winrar de tot (Tracus Arte, 2015), cuticular (Max Blecher Publishing House, 2017) and cuticulum vitae (Hungarian lb., Syllabux, 2017), biocharia. echolatru ritual (frACTalia, 2020). Winner of the If I Had… (2014) awarded by the culture magazine Familia, the Kinde Annamária Award (2017) awarded by the culture magazine Várad, the special prize for literary translations awarded by the Communitas Foundation in collaboration with the Writers’ Union (2019) and the Young Writers’ Colloquium Award (USR, Alba-Iulia, 2019). He translated seven books into Romanian/Hungarian.

Mihók Tamás
(1991, Oradea) este poet bilingv, traducător literar și redactor de carte. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea. A studiat la ELTE Budapesta timp de doi ani, ca bursier. Din 2019, doctor în Litere. A publicat eseuri, cronici și poeme în majoritatea revistelor literare din țară. Colaborează constant cu revistele Familia, Várad, Fitralit, Versum și Poesis internațional. Autor a cinci volume de poezii: Șantier în rai (Tracus Arte, 2013), winrar de tot (Tracus Arte, 2015), cuticular (Casa de editură Max Blecher, 2017) și cuticulum vitae (în lb. maghiară, Syllabux, 2017), biocharia. ritual ecolatru (frACTalia, 2020). Câștigător al premiului De-aș avea… (2014) acordat de revista de cultură Familia, al premiului Kinde Annamária (2017) acordat de revista de cultură Várad, a premiului special pentru traduceri literare acordat de Fundația Communitas în colaborare cu Uniunea Scriitorilor (2019) și a Premiului Colocviului Tinerilor Scriitori (USR, Alba-Iulia, 2019). A tradus în limba română/maghiară șapte cărți.

Limba română

Demnal fumigen

în memoria pădurilor australiene

devastate de incendii
mai luminoși decât focul
îngroziți și dârji
ca aborigenii
se reproduceau
și strigau după ajutor
filogeneza îi împingea la fapte
priveau biosfera
cât rămăsese din ea
aciuată în perimetrul
unei geoglife improvizate
făcliile uriașe
de douăzeci de metri
ticseau văzduhul
gongul oxidat suna a lehamite
copiii își geometrizau
figurile în strung
bătrânii își parcelau pielea
apoi își potriveau oasele-n contur
fiecare zbiera pe limba lui
și cine să-i audă
și chiar dac-ar fi descins
vreun zeu pe povârniș
inima lui trebuie c-ar fi bătut
în salturi inocente de canguri
prinși între limbile de foc
și cine să le spună
povestea mai departe
civilizații carbonizate
în poziție de lotus
și-n genunchi
ca-n cărțile sfinte
cu popoare alese și spânzurate
de propriul semnal fumigen

Smoke signal

in memory of the Australian forests destroyed by wildfires

more luminous than fire
as terrified and unabated
as the aborigines
they reproduced
and cried for help
the phylogeny pushed them to act
they looked upon the biosphere
or what was left of it
nestled in the perimeterof an improvised geoglyph
the huge blazes
twenty meters high
choked the sky
the oxidized gong grew weary
the young geometrized
their faces in the lathe
the old parceled their skin
fitted their bones in the frames
each wailing in his own language
but who could hear them
and even if some distant god
could climb down
his heart would pound
like innocent kangaroos
leaping between the flames
and who would tell their story
carbonized civilizations
in the lotus position
or down on their knees
as in the old holy books
with chosen people
hung by their own smoke signal

(Translation by Lavinia Vasile)

English
Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient